Wednesday, December 12, 2012

အလကားသင္ေပးေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးစနစ္ က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းအလကား သင္ေပးေသာ ပညာေရး ျမန္မာျပည္မွာ ရိွသည္ ဆိုလ်ွင္ ထိုအရာသည္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားဦးစီးပီး ရဟန္းရွင္လူအေပါင္း ၏ ကူညီပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရး စနစ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ အဆိုပါ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မိဘမဲ့မ်ားက ပိုမ်ားေလသည္။

ထမင္းလည္းေကြ်း
ပညာေပး
ဘုန္းေတာ္ၾကီး သင္ပညာေရး 
ဆိုလ်ွင္ မမွားေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ မိဘမဲ့မ်ား ပိုရသနည္းဟူ၍ ဆန္းစစ္ၾကည့္လ်ွင္ မိဘရိွသူမ်ားကား မိဘကို သူတို႔၏ တႏိုင္လုပ္အားျဖင့္ တဖက္တလမ္းမွ ဝင္ေငြကူရွာေပးရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေလသည္။ အလကား သင္ေပးတာေတာင္ စာသင္ခန္းဝင္ဖို႔အႏိုင္ႏိုင္။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ရုန္းကန္ရရွာသည့္အခါ အဘယ္မွာလ်ွင္ အလကားသင္ေပးသည့္တိုင္ေအာင္ ပညာေရး အလွမ္းေဝးလွရွာေလသည္။ 

ဘာေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးစနစ္ ေပၚထြန္းလာခဲ့ရသနည္း ဟူ၍ ဆန္းစစ္ၾကည့္လ်ွင္…….

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ အစိုးရေက်ာင္း မ်ားျမိဳ႔နယ္အလိုက္ ရိွသည္။ အဆိုပါ ေက်ာင္းမ်ားၾကား တြင္မွ နာမည္ၾကီး ေက်ာင္းမ်ား သည္ ယခုေခတ္အခါတြင္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ ရရိွေရးအတြက္ ေပးအပ္ရေသာ ေငြမွာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိျဖစ္သည္။ ပိုက္ဆံရိွေသာ မိဘမ်ားမွာ မိမိတို႔သားသမီးမ်ား ေက်ာင္းေကာင္းမွာ ၀င္ခြင့္ရဖို႔အတြက္ ပိုက္ဆံသိန္းႏွင့္ခ်ီ အကုန္အက်ခံကာ သက္ဆိုင္ရာမ်ားကို သြားေရာက္ ဂါရဝျပဳရသည္။ ဂါရဝျပဳတိုင္းလည္း ရသည္ကားမဟုတ္။ သူ႔ကိုယ္တာႏွင့္သူကိုယ္ဆိုေတာ့  အဆက္အသြယ္မွန္ဖို႔လိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းမွာ ဝင္ခြင့္ရရိွေရးသည္ မိဘမ်ား၏ ေငြေပါမ်ားမွူေပၚမွာ မူတည္ေလသည္။ ဒါက ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရရိွေရး တစ္ခုေလးပင္။
ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းမွာ ဆိုေတာ့ ကုန္မွာေပါ့လို႔ ေတြးေနပီဆိုပါကလဲ ဆင္ေျခဖံုးရပ္ကြက္ မ်ား၏ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရရိွေရးသည္လည္း သူ႔အထြာႏွင္သူ ပိုက္ဆံကုန္ေလသည္။ ဒါက ကေလးတစ္ေယာက္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ရရိွေရးပင္။ ေက်ာင္းဝင္ဝင္ျခင္းေပးရသည္မ်ားမွာ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္
မ်ားျပားလွသည္။

စာအုပ္ဖိုး  ၀တ္စံုဖိုး မိဘဆရာ ရန္ပံုေငြ ေက်ာင္းရန္ပံုေငြ ေက်ာင္းသားေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ အစရိွသည့္ ဘာဖိုး ညာဖိုး စံုလင္စြာ ေၾကာင့္ ဆင္းရဲသား အပါအဝင္ ရိုးရိုးသာမန္ေတာင္မဟုတ္ အမွူထမ္း အရာထမ္း ခပ္ငယ္ငယ္လခစားတို႔ပင္ မ်က္ခံုးလွဳပ္ေသာ လကို ေျပာျပပါဆိုလ်ွင္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းဖြင့္စ လပင္ျဖစ္သည္။ ဒါေတာင္ ေက်ာင္းဝင္ခြင္ံ့အတြက္ ေပးရသည္မဟုတ္။ လက္ရိွတက္ေနေသာ ေက်ာင္းသား စရိတ္ ကိုပင္ မ်က္ကလဲဆန္ပ်ာျဖစ္ေနေသာအခါ…… ရိုးရိုးသာမန္လခစားဝန္ထမ္းကေတာ့ ပညာေတြတတ္ေနလို႔ မရိွရိွတာ ရွာၾကံကာ သားသမီးပညာေရး ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေပမဲ့ တေန႔လုပ္မွ တေန႔စားရေသာ ဆင္းရဲသား လ်ွင္ေသာ္၄င္း ပညာမတတ္သည့္ လူတန္းစားတို႔၏ သားသမီးမ်ားကား မိဘတတ္ႏိုင္မွ ေက်ာင္းပို႔ေပးႏိုင္ေသာေခတ္ တြင္ ကေလးငယ္မ်ားမွာ လမ္းေဘးသို႔ ေရာက္ကုန္ေလသည္။ ထိုကေလးငယ္မ်ားတြင္ ပညာဆက္သင္ခ်င္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားလည္းရိွသည္။ ထိုအခါ ေက်ာင္းဝတ္စံုဝတ္ထားေသာ ကေလးငယ္မ်ားကို ေငးယံုမွတပါး အျခားမရိွ။ မိဘကလဲ ေက်ာင္းထားႏိုင္သည့္ အင္အားမရိွ။ 

သည္လိုႏွင့္ လမ္းေဘးေရာက္ေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ဘုန္းၾကီးမ်ားမွ စုစည္းကာ အလွဴရွင္မ်ားျဖင့္ တတ္ႏိုင္သမ်ွ ပညာပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ေပးရာမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရး စနစ္ ျမန္မာျပည္မွာ ေပၚထြန္းလာေလသည္။
လြန္ခဲ့သည္၂ႏွစ္ကစပီး (သိပ္မေသခ်ာ မႏွစ္ကလားမသိ) ေက်ာင္းဗလာစာအုပ္ကို အစိုးရက အခမဲ့ေပးသည္ ဆိုေသာ္ျငား အဆိုပါ စာရြက္မ်ားမွာ အထိမခံသလို စာလံုးမပီျပင္လွပါ။ မယံုလ်ွင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရိွ စေကာ့ေစ်းေရွ႕တြင္ ကေလးေက်ာင္းသံုး ဖတ္စာအုပ္မ်ားကို ေစ်းေမးၾကည့္ပီး လွန္ေလွာၾကည့္ႏိုင္ေလသည္။ ေစ်းကြာလ်ွင္ စာရြက္အသားကြာသလို စာလံုးမိွန္ စာလံုးထင္းေလသည္။ (၂၀၁၁ ကိုယ္ေတြ႔)

ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာပင္ ပညာဆက္လက္ မသင္ၾကားႏိုင္ေသာ ကေလးအေျမာက္အမ်ား ေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား ဟိုမွာဒီမွာ အလိွ်ဳအလွ်ိဳေပၚလာေလသည္။ ဤကား အလကားသင္ေပးေသာ ပညာေရးစနစ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းအစပင္။
ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ မူလတန္းမွ စကာ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေအာင္သည္အထိ သင္ၾကားေပးေလသည္။ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ သက္ေမြး တကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ရန္လဲ ကူညီလမ္းညႊန္ဆက္သြယ္ေပးေလသည္။ 

 

1 comment:

  1. ဟုတ္တယ္ ညီမေရ ... ဘုန္းႀကီးေတြ အလကား သင္ေပးတာေတာင္ မတက္ႏိုင္တဲ့ ကေလးေတြရွိတယ္။ စာသင္ေနခ်ိန္မွာ အလုပ္လုပ္ရင္ ပိုက္ဆံရတယ္ ဆိုၿပီး မီးပြိဳင့္မွာ စပယ္ပန္းေရာင္း၊ ဂ်ာနယ္ေရာင္းေနၾကရတဲ့ ကေလးေတြ၊ လဘက္ရည္ဆိုင္မွာ စားပြဲထိုးလုပ္ေနၾကရတဲ့ ကေလးေတြ ... အမေတြ႔ဖူးတာ ေမးဖူးတာေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ဒီလို လမ္းေပၚက ကေလးေတြကို စာသင္ခန္းထဲ ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လို ဆြဲသြင္းရပါ့မလဲ ... ။ :(

    ReplyDelete